Doelstellingen

Ontstaan:

De CPOZ werd statutair opgericht op 13 juni 2013. Lid van de CPOZ zijn schoolbestuurders PO. Organisaties die een sterke relatie hebben bij het PO in Zeeland kunnen vragen aan de CPOZ-vergadering om als speciaal lid te mogen toetreden. De CPOZ is opgericht vanuit de onderstaande doelstellingen.

  1. Het realiseren van een kwalitatieve meerwaarde voor de leden door samenwerking.
  2. Het door samenwerking en schaalvergroting beperken van mogelijke financiële risico’s.
  3. Het versterken van de positie van het primair onderwijs in de provincie Zeeland.
  4. Het uitvoeren en samenwerken ten aanzien van ondersteunende werkzaamheden en diensten ten behoeve van de leden.

De leden van de CPOZ komen 1 X per maand bij elkaar voor het bespreken van een aantal lopende zaken. De agenda wordt vastgesteld op basis van een jaarlijks vastgestelde jaarplanning en door onderwerpen die door de leden worden aangedragen.

Onderwerpen die vragen om verdere uitwerking worden begeleid door werkgroepen, waarin op basis van ervaring of belangstelling steeds wisselend CPOZ leden plaats nemen.

 

Statuten: