GEPERSONALISEERD ICT LEREN VOOR LERAREN

Achtergrond

Inleiding:

Vanuit de onderwijsvisie binnen de besturen van de CPOZ; wordt dit jaar en de komende jaren de keuze gemaakt om actief aandacht te besteden aan en te investeren in (gepersonaliseerd) leren met ict. Daarnaast leidt de situatie op de Zeeuwse eilanden (bijvoorbeeld krimp en veel kleine scholen) er toe dat ict ingezet kan worden om onderwijs in meerdere kleine kernen te blijven aanbieden.

Dit leidt tot een toegenomen behoefte aan goed opgeleide, ict-vaardige schoolleiders en leerkrachten. Het ict-competentieniveau van de leerkrachten binnen de besturen van de CPOZ loopt –zoals bij het merendeel van de besturen in Nederland) aardig uiteen. Om de meerwaarde van de inzet van ict binnen het onderwijs te kunnen benutten, wil de CPOZ de komende vier jaar werk maken van het startbekwaam maken van alle leerkrachten binnen de coöperatie op het snijvlak van onderwijs en ict.

Om deze grote stap te maken in de verantwoorde inzet van ict binnen de besturen is binnen CPOZ de behoefte geventileerd om op een objectieve manier de competenties van de leerkrachten vast te kunnen stellen. Door het gewenste competentieniveau vast te leggen, is het voor iedereen binnen het bestuur duidelijk wat gevraagd wordt. Ook voor invallers is het duidelijk welke eisen er gesteld worden aan het werken binnen het bestuur. Dit zorgt ervoor dat er een betere doorgaande leerlijn voor de leerlingen mogelijk is.

Elk bestuur moet keuzes maken met betrekking tot de inzet van mensen en middelen. CPOZ kiest er (net als veel besturen in Nederland) voor om te investeren in de kwaliteit van de leerkrachten op het gebied van onderwijs en ict.    Dit alles leidde ertoe dat de CPOZ een aanvraag voor een versnellingsvraag heeft ingediend.

Video: